Nahoru

Orientační ceník

Cenová nabídka je vždy individuální.

  • Úvodní seznamovací schůzka (návštěva interiérového architekta v bytě / domě / firmě klienta) - seznámení se s prostorem, specifikace zadání, předběžná dohoda o rozsahu prací. Úvodní seznamovací schůzka je nezávazná a je zdarma.
  • Komplexní 3D návrhy interiéru - vyhotovení 2 variant, které je možné po konzultaci s klientem upravit a přizpůsobit dle jeho připomínek. Výsledný návrh je zákazníkovi předán ve formě vytištěných barevných pohledů nebo formou prezentace v elektronické podobě. Cena se odvíjí od složitosti prostoru a je v rozsahu 8.000 – 22.000,- Kč/místnost
  • 3D vizualizace a panorama – realistické pohledy do finální podoby interiéru – cena od 3.000,- Kč/místnost
  • Zpracování technických výkresů pro výrobu atypického nábytku - cena dle náročnosti a rozsahu prací od 2.000,- Kč
  • Projektová dokumentace pro stavební realizaci prostoru (výkresy pro stavební úpravy, pro pokládku obkladů a dlažeb, rozvody instalací, …) – cena dle náročnosti a rozsahu prací od 3.000,- Kč
  • Výběr zařizovacích předmětů (kompletní seznam vybavení, které doporučujeme do interiéru použít) dle cenového limitu investora – cena dohodou nebo 600,- Kč/hod při službě formou konzultací
  • Sestavení rozpočtu vybavení interiérů - po zhotovení zadaných návrhů a odsouhlasení konečné varianty Vám připravíme rozpočet k realizaci navrženého prostoru
  • Dohled nad realizací projektu - dohlédneme na práci dodavatelských firem, aby bylo vše správně zrealizováno – cena dohodou při autorském dozoru nad celým dílem nebo 600,- Kč/hod.
  • Konzultační a poradenské schůzky - první hodina 1.000,- Kč a každá další započatá 600,- Kč
  • Doprava ke klientovi – 6,- Kč/km mimo Prahu

Služby lze sjednávat postupně a individuálně upravovat a kombinovat.

Platební podmínky:
Po odsouhlasení cenové nabídky klientem je vystavena zálohová faktura ve výši 50% z celkové ceny. Konečné vyúčtování je vystaveno po vyhotovení celého návrhu.